جملة حال

این صرف فعل به صورت اضافه شدن پسوند s- به فعل صورت می‌گیرد که شامل چند استثنا است: حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان عمل یا حالتی به کار می رود که در گذشته شروع شده است و عمل یا اثر آن تا زمان حال یا آینده ادامه دارد. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است

2023-01-28
    صحافه نت الاكثر زياره
  1. 8- عدنا من الرحلة و نحن مسرورون
  2. أن تكون النكرة مَسبوقة بنفي